Извор
Укупно цитата
Укупно резултата

проверено
18.05.2024.

5.326

248

проверено
18.05.2024.

5.366

291

проверено
18.05.2024.

99

28

проверено
18.05.2024.

3.600

321

проверено
18.05.2024.

5.896

326

Цитираност приказује број цитата остварен за радове објављене у тој години

Резултати обухватају радове истраживача који су ТРЕНУТНО запослени у приказаној институцији.