Извор
Укупно цитата
Укупно резултата
h-индекс
Цитираност по годинама

проверено
13.07.2024.

54

14

4

проверено
13.07.2024.

48

18

3

проверено
13.07.2024.

12

2

1

проверено
13.07.2024.

35

27

3

проверено
13.07.2024.

69

29

5

Цитираност приказује број цитата остварен за радове објављене у тој години и то само за оне радове који су реферисани у том сервису. Укупна цитираност у сервису је у највећем броју случајева већа, јер обухвата и радове који нису реферисани у том сервису.