Извор
Укупно цитата
Укупно резултата
h-индекс
Цитираност по годинама

проверено
13.07.2024.

48

17

3

проверено
13.07.2024.

31

12

2

проверено
13.07.2024.

10

6

1

проверено
13.07.2024.

29

15

3

проверено
13.07.2024.

48

20

3

Цитираност приказује број цитата остварен за радове објављене у тој години и то само за оне радове који су реферисани у том сервису. Укупна цитираност у сервису је у највећем броју случајева већа, јер обухвата и радове који нису реферисани у том сервису.