Извор
Укупно цитата
Укупно резултата
h-индекс
Цитираност по годинама

проверено
13.07.2024.

715

40

12

проверено
13.07.2024.

672

39

12

проверено
13.07.2024.

0

1

0

проверено
13.07.2024.

537

40

10

проверено
13.07.2024.

641

42

11

Цитираност приказује број цитата остварен за радове објављене у тој години и то само за оне радове који су реферисани у том сервису. Укупна цитираност у сервису је у највећем броју случајева већа, јер обухвата и радове који нису реферисани у том сервису.