ГодинаНасловАутор(и)Тип резултатаМп-кат.
2022Ispitivanje strukturnih, magnetnih i luminescentnih svojstava materijala na bazi itrijum-trifluorida dopiranih jonima retkih zemalja (✓)Aleksić, Jelena S.  Докторска дисертација
70M70 - Одбрањена докторска дисертација
2017Morfološke i elektrohemijske karakteristike prahova LiFePO4 sintetisanih u prisustvu različitih karboksilnih kiselinaKuzmanović, Maja  Докторска дисертација
70M70 - Одбрањена докторска дисертација
2016Sinteza, strukturna i elektrohemijska svojstva LiFePO4 i Li2FeSiO4 kao katodnih materijala za litijum-jonske baterijeMilović, Miloš  Докторска дисертација
70M70 - Одбрањена докторска дисертација
2014Uticaj uslova sinteze kompozita Li4Ti5O12/C i LiFePO4/C na kinetiku interkalacije litijuma u organskim i vodenim elektrolitičkim rastvorimaVujković, Milica J.  Докторска дисертација
70M70 - Одбрањена докторска дисертација