Извор
Укупно цитата
Укупно резултата
h-индекс
Цитираност по годинама

проверено
13.07.2024.

260

50

10

проверено
13.07.2024.

223

46

9

проверено
13.07.2024.

56

19

4

проверено
13.07.2024.

172

54

7

проверено
13.07.2024.

282

54

10

Цитираност приказује број цитата остварен за радове објављене у тој години и то само за оне радове који су реферисани у том сервису. Укупна цитираност у сервису је у највећем броју случајева већа, јер обухвата и радове који нису реферисани у том сервису.