Извор
Укупно цитата
Укупно резултата
h-индекс
Цитираност по годинама

проверено
13.07.2024.

103

11

5

проверено
13.07.2024.

97

9

6

проверено
13.07.2024.

20

2

2

проверено
13.07.2024.

73

39

6

проверено
13.07.2024.

153

43

7

Цитираност приказује број цитата остварен за радове објављене у тој години и то само за оне радове који су реферисани у том сервису. Укупна цитираност у сервису је у највећем броју случајева већа, јер обухвата и радове који нису реферисани у том сервису.