Извор
Укупно цитата
Укупно резултата
h-индекс
Цитираност по годинама

проверено
13.07.2024.

739

55

15

проверено
13.07.2024.

642

46

15

проверено
13.07.2024.

250

21

8

проверено
13.07.2024.

477

84

12

проверено
13.07.2024.

917

88

18

Цитираност приказује број цитата остварен за радове објављене у тој години и то само за оне радове који су реферисани у том сервису. Укупна цитираност у сервису је у највећем броју случајева већа, јер обухвата и радове који нису реферисани у том сервису.