Извор
Укупно цитата
Укупно резултата
h-индекс
Цитираност по годинама

проверено
13.07.2024.

69

16

5

проверено
13.07.2024.

64

15

4

проверено
13.07.2024.

30

6

3

проверено
13.07.2024.

33

19

3

проверено
13.07.2024.

79

19

5

Цитираност приказује број цитата остварен за радове објављене у тој години и то само за оне радове који су реферисани у том сервису. Укупна цитираност у сервису је у највећем броју случајева већа, јер обухвата и радове који нису реферисани у том сервису.