Извор
Укупно цитата
Укупно резултата
h-индекс
Цитираност по годинама

проверено
02.03.2024.

2.517

66

23

проверено
02.03.2024.

1.275

37

15

проверено
02.03.2024.

1.692

67

20

проверено
02.03.2024.

2.757

66

24

Цитираност приказује број цитата остварен за радове објављене у тој години