Извор
Укупно цитата
Укупно резултата
h-индекс
Цитираност по годинама

проверено
13.07.2024.

2.775

67

23

проверено
13.07.2024.

2.548

64

23

проверено
13.07.2024.

1.354

38

15

проверено
13.07.2024.

1.692

67

20

проверено
13.07.2024.

2.956

67

25

Цитираност приказује број цитата остварен за радове објављене у тој години и то само за оне радове који су реферисани у том сервису. Укупна цитираност у сервису је у највећем броју случајева већа, јер обухвата и радове који нису реферисани у том сервису.