eNauka - uputstvo


Sadržaj: Zatvori
Istraživači i organizacije (NIO)
Rezultati
Tipologije
 

eNauka je javno dostupan portal za praćenje naučnog učinka istraživača i institucija u Republici Srbiji i namenjen je objedinjenom prikazivanju naučne produkcije, oblasti istraživanja i postignuća naučnoistraživačkih organizacija i njihovih istraživača.

Razvijen je na bazi softvera otvorenog koda DSpace-CRIS, koji omogućava održavanje profila istraživača i naučnoistraživačkih organizacija, prikupljanje naučne produkcije, praćenje citiranosti i slično. Portal eNauka je usklađen sa međunarodnim standardima i praksama kako bi se omogućila interoperabilnost i prenos podataka.

Kratke video obuke (link)

Korisni linkovi:

Obavezno pročitati -> Portal eNauka u segmentu Rezultati (decembar 2022) sadrži publikacije iz:

Verzija portala eNauka sa svim funkcionalnostima planirana je za početak 2023. godine.
Istraživači i organizacije (NIO) Početak

Istraživači i naučnoistraživačke organizacije dobijaju profil na portalu eNauka automatski nakon upisa u odgovarajuće registre i to:

Istraživač je osoba koja stiče taj status upisom u Registar istraživača prema odredbama Zakona u nauci i istraživanjima. Upisom u Registar istraživača, istraživač dobija korisnički nalog i profil na portalu eNauka, a koji je povezan za ORCID identifikaciju istraživača ili drugim identifikatorom osobe koje generiše administrativni softver za potrebe razvrstavanja i vođenje evidencije.
Naučnoistraživačka organizacija je akreditovan institut i visokoškolska ustanova, kao i institucija od nacionalnog značaja koja ispunjava uslov za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti prema odredbama Zakona o nauci i istraživanjima i koja je upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija.Rezultati Početak

Rezultati predstavljaju publikacije, tehnička rešenja, patente i slično koje je istraživač ostvario u svom naučnoistraživačkom radu. Svi rezultati su povezani sa istraživačima i naučnoistraživačkim organizacijama.

Rezultati se prikazuju sa dostupnim informacijama (naslov, spisak svih autora, izdavač, izvor podataka i sl.), uključujući i sve međunarodno priznate stalne identifikatore (npr. DOI, WoS-ID, Scopus-ID, PubMed-ID, i sl.)

Za rezultate koji su preuzeti iz institucionalnih repozitorijuma prikazan je i link koji ukazuje na originalni sadržaj u izvornom repozitorijumu institucije gde je rad deponovan.

Stranica za prikaz pojedinačnog rezultata prikazuje i ostale podatke ostvarene kroz proces normalizacije, kao što je predložena vrednost naučnog rezultata (M kategorija), detaljniji podaci o izvoru publikovanja (ISSN, časopis, ISBN…), kao i svi utvrđeni identifikatori. Ova stranica je povezana sa svim spoljnim izvorima, tako da olakšava proverivost podataka, ali i omogućava prebrojavanje citata.

citiranost u Scopusu. Dostupna za rezultate koji imaju ScopusID.
citiranost u WoS. Dostupna za rezultate koji imaju WoS-UT.
citiranost u PubMed Central. Dostupna za rezultate koji imaju PubMed Central Id.
citiranost u OpenCitations. Dostupna za rezultate koji imaju ispravan DOI.
citiranost u Dimensions. Dostupna za rezultate koji imaju ispravan DOI.
citiranost u Altmetrics. Dostupna za rezultate koji imaju ispravan DOI.
nivo dostupnosti za rezultate koji imaju ispravan DOI.
link do rezultata u Google Scholaru. Ako je prikazani rezultat citiran u radovima koje indeksira Google Scholar, taj podatak će biti naveden ispod bibliografskih podataka u Google Scholaru. Stranica se otvara u posebnom prozoru.Tipologije Početak

Tipologija zvanja

Svim istraživačima u Registru istraživača, odnosno onima koji imaju svoje profile, upisano je zvanje prema tipologiji iz tehničke specifikacije naručioca (strana 22):

Istraživačka zvanja istraživač-pripravnikzvanje se stiče odlukom naučnog veća instituta, odnosno nastavno-naučnog veća fakulteta. Zvanje se stiče za period od tri godine, bez prava na reizbor.
istraživač-saradnikzvanje se stiče odlukom naučnog veća instituta ili nastavno-naučnog veća fakulteta, na osnovu izveštaja komisije koju je to veće imenovalo. Zvanje se stiče za period od četiri godine bez prava na reizbor.
Naučna zvanja naučni saradnikzvanje se stiče odlukom nadležnog Matičnog naučnog odbora. Zvanje se stiče na period od pet godina sa mogućnošću reizbora bez ograničenja broja reizbora.
naučni saradnikzvanje se stiče odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja. Zvanje se stiče na period od pet godina sa mogućnošću reizbora bez ograničenja broja reizbora.
naučni savetnikzvanje se stiče odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja. Zvanje se stiče trajno.
Saradnička zvanja saradnik u nastavizvanje se stiče odlukom nastavno-naučnog veća fakulteta. Zvanje se stiče na period od jedne godine sa mogućnošću reizbora za još jednu godinu.
asistentzvanje se stiče odlukom nastavno-naučnog veća fakulteta. Zvanje se stiče na period od tri godine sa mogućnošću reizbora za još tri godine.
Nastavna zvanja docentzvanje se stiče odlukom organa univerziteta. Zvanje se stiče na period od pet godina sa mogućnošću reizbora bez ograničenja broja reizbora.
vanredni profesorzvanje se stiče odlukom organa univerziteta. Zvanje se stiče na period od pet godina sa mogućnošću reizbora bez ograničenja broja reizbora.
redovni profesorzvanje se stiče odlukom organa univerziteta. Zvanje se stiče trajno.

S obzirom da je u dostavljenim podacima naručilac dostavio i Stručna zvanja, za deo istraživača upisana su sledeća zvanja: Stručni saradnik, Viši stručni saradnik i Stručni savetnik.
Tipologija institucija

Detaljna podela organizacija koje obavljaju naučnoistraživačku delatnost je sledeća (strana 13):

Institut naučni institut
istraživačko-razvojni institut
institut od nacionalnog značaja
Institucije od nacionalnog značaja SANU i njeni instituti
Matica Srpska
Visokoškolske ustanove Univerzitet
Fakultet/Umetnička akademija u sastavu univerziteta
Naučnoistraživačke organizacije iz oblasti odbrane i Vojske Srbije

Tip Nepoznato dodeljen je za: centre izuzetnih vrednosti i inovacione centre.
Tipologija publikacija

Sve publikacije nezavisno od izvora podataka, klasifikovani su prema specifikacije naručioca (strana 31 i Prilog 2):

Monografija M11-Istaknuta monografija međunarodnog značaja
M12-Monografija međunarodnog značaja
M41-Istaknuta monografija nacionalnog značaja
M42-Monografija nacionalnog značaja
M67-Monografsko izdanje građe, prevod izvornog teksta u obliku monografije (samo za stare jezike)
M69-Kritičko izdanje dela/autora
Naučni članak M21aRad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti
M21-Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu
M22-Rad u istaknutom međunarodnom časopisu
M23-Rad u međunarodnom časopisu
M24-Rad u nacionalnom časopisu međunarodnog značaja
M51-Rad u vrhunskom časopisu nacionalnog značaja
M52-Rad u istaknutom nacionalnom časopisu
M53-Rad u nacionalnom časopisu
Poglavlje u monografiji / Članak u tematskom zborniku M13-Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja
M14-Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja
M43-Monografska bibliografska publikacija ili monografska studija
M44-Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja
M45-Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja
M68-Prevod izvornog teksta u obliku studije, poglavlja ili članka, prevod ili stručna redakcija prevoda naučne monografske knjige (samo za stare jezike)
Konferencijski rad M31-Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini
M32-Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
M34-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
M61-Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
M62-Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
M63-Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
M64-Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu
Patent M91-Registrovan patent na međunarodnom nivou
M92-Registrovan patent na nacionalnom nivou
M93-Objavljen patent na međunarodnom nivou
M94-Objavljen patent na nacionalnom nivou
M95-Realizovana, sorta, rasa ili soj na međunarodnom nivou
M96-Realizovana, sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou
M97-Priznata sorta, rasa ili soj na međunarodnom nivou
M98-Priznata sorta, rasa ili soj na nacionalnom nivou
Tehničko rešenje M81-Novo tehničko rešenje primenjeno na međunarodnom nivou
M82-Novo tehničko rešenje (metoda) primenjeno na nacionalnom nivou
M83-Bitno poboljšano tehničko rešenje na međunarodnom nivou
M84-Bitno poboljšano tehničko rešenje na nacionalnom nivou
M85-Novo tehničko rešenje (nije komercijalizovano)
M86-Prijava međunarodnog patenta
M87-Prijava domaćeg patenta
Dokument javne politike M121-Strateški dokument nacionalnog ili supra-nacionalnog nivoa naručen od odgovarajućeg organa javne vlasti koji je prihvaćen na odgovarajućem naučnom/nastavno-naučnom veću
M122-Strateški dokument regionalnog nivoa naručen od odgovarajućeg organa javne vlasti ili organa teritorijalne autonomije koji je prihvaćen na naučnom/nastavno-naučnom veću
M123-Studija i analiza javne politike koja je prihvaćena na odgovarajućem naučnom/nastavno-naučnom veću
M124-Analiza uticaja efekata, prihvaćena na naučnom/nastavno-naučnom veću
Doktorska disertacija M70-Odbranjena doktorska disertacija
Izvedena dela, nagrade i izložbe M101-Izvedeno (autorsko) delo od međunarodnog značaja
M102-Nagrada na konkursu od međunarodnog značaja
M103-Studija, ekspertiza od međunarodnog značaja
M104-Nagrada na izložbi od međunarodnog značaja
M105-Učešće na izložbi od međunarodnog značaja
M106-Žiriranje od međunarodnog značaja
M107-Kustoski rad od međunarodnog značaja
M108-Izvedeno (autorsko) delo sa publikacijom u nacionalnom časopisu od nacionalnog značaja
M109-Nagrada na konkursu u Republici od nacionalnog značaja
M110-Studija ekspertiza, u Republici, regionima,...od nacionalnog značaja
M111-Nagrada na nacionalnoj izložbi od nacionalnog značaja
M112-Učešće na nacionalnoj izložbi od nacionalnog značaja
Leksikografska / Enciklopedijska jedinica M15-Leksikografska jedinica ili karta u naučnoj publikaciji vodećeg međunarodnog značaja
M16-Leksikografska jedinica ili karta u publikaciji međunarodnog značaja
M46-Leksikografska jedinica u naučnoj publikaciji vodećeg nacionalnog značaja, karta u naučnoj publikaciji nacionalnog značaja, kritičko izdanje građe u naučnoj publikaciji
M47-Leksikografska jedinica u naučnoj publikaciji nacionalnog značaja
Naučna kritika i polemika M25-Naučna kritika i polemika u M22 istaknutom međunarodnom časopisu
M26-Naučna kritika i polemika u M23 međunarodnom časopisu
M27-Naučna kritika i polemika u časopisu ranga M24
M56-Naučna kritika u časopisu ranga M51
M57-Naučna kritika u časopisu ranga M52
Uređivački rad M17-Uređivanje tematskog zbornika leksikografske ili kartografske publikacije vodećeg međunarodnog značaja
M18-Uređivanje tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značaja
M28a-Glavni odgovorni urednik istaknutog međunarodnog naučnog časopisa ili publikacije sa monografskim delima kategorije M13
M28b-Uređivanje istaknutog međunarodnog naučnog časopisa (gost urednik) ili publikacije sa monografskim delima kategorije M14
M29a-Uređivanje međunarodnog naučnog časopisa; Uređivanje tematskih monografija
M29b-Glavni i odgovorni urednik nacionalnog časopisa
M29v-Uređivanje nacionalnog naučnog časopisa; Uređivanje tematskih monografija
M36-Uređivanje zbornika saopštenja međunarodnog naučnog skupa
Izveštaj
Skup podatakaMoja eNauka

Istraživač je osoba koja stiče taj status upisom u Registar istraživača prema odredbama Zakona u nauci i istraživanjima. Upisom u Registar istraživača, istraživač dobija korisnički nalog i profil na portalu eNauka, a koji je povezan za ORCID identifikaciju istraživača ili drugim identifikatorom osobe koje generiše administrativni softver za potrebe razvrstavanja i vođenje evidencije.

Istraživači se na portal eNauka prijavljuju koristeći svoje ORCID kredencijale.

Kada se istraživač prijavi na eNauku, može menjati neke od informacija na svom profilu (npr. naučne identifikatore – Scopus Author ID, Researcher ID, varijante imena i sl.).