eNauka - Pouzdanost podataka (napomena)


Zatvori
  

Metapodaci o rezultatima istraživača na portalu eNauka se kontinuirano uređuju, pridružuju profilima istraživača, usaglašavaju sa normativnim aktima Ministarstva, dopunjavaju naučnim identifikatorima i brojem citata.

Kumulativni podaci o indikatorima na stranicama NIO i istraživača se izračunavaju na osnovu uređenih metapodataka, dodeljenih PID-ova, kao i podataka o citiranosti u trenutku generisanja izveštaja.

U slučaju uočenih grešaka, istraživači mogu i treba da traže izmene od NIO-urednika, koji su nadležni za finalni kvalitet i javnu dostupnost metapodataka.