Пријава

За истраживаче

Истраживач се у еНауку пријављује искључиво преко ORCID система, користећи своjу ORCID iD идентификацију и лозинку.

Истраживач се самостално региструје у ORCID, док регистрацију истраживача у еНауку спроводи НИО референт, уносом ORCID iD идентификације и осталих административних података истраживача.

Име овлашћеног НИО референта јавно је доступно у оквиру детаљних података на НИО профилу у еНауци.

За НИО уреднике

НИО уредник је одговоран за тачност и квалитет података у оквиру своје НИО, укључујући и податке о научним резултатима које су поставили истраживачи.

Име овлашћеног НИО уредника јавно је доступно у оквиру детаљних података на НИО профилу у еНауци.

Пуни текст Смерница за НИО-уреднике

Истраживач се у еНауку пријављује искључиво преко ORCID система, користећи своjу ORCID iD идентификацију и лозинку.

Истраживач се самостално региструје у ORCID, док регистрацију истраживача у еНауку спроводи НИО референт, уносом ORCID iD идентификације и осталих административних података истраживача.

Име овлашћеног НИО референта јавно је доступно у оквиру детаљних података на НИО профилу у еНауци.

НИО уредник је одговоран за тачност и квалитет података у оквиру своје НИО, укључујући и податке о научним резултатима које су поставили истраживачи.

Име овлашћеног НИО уредника јавно је доступно у оквиру детаљних података на НИО профилу у еНауци.

Пуни текст Смерница за НИО-уреднике