Пријавите се

Пријавите се на еНауку

Пријављивање преко ORCID iD (истраживачи)

ORCID iD је међународно опште прихваћен јединствени идентификатор истраживача, и постао је обавезујући за конкурисање на пројектима који финансира Европска комисија, као и за предају радова код међународних издавача.

Са циљем да мотивише истраживаче уписане у Регистар да користе ORCID iD као идентификатор истраживача, Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, омогућило је пријављивање на портал еНаука преко ORCID профила (ORCID iD и њему придружена лозинка на https://orcid.org/).

Ова функција је доступна само за истраживаче са Универзитета у Крагујевцу, с обзиром да тај Универзитет има најбоље уређену инфраструктуру за размену научних информација, као и уведену праксу њиховог редовног уређивања и депоновања. Отварање за све активне истраживаче уписане у Регистар, очекује се током лета 2023.

Пријављивање за НИО уреднике

НИО уредник има овлашћења да промени податке о научним идентификаторима о својој НИО и да верификује публикације које су објавили истраживачи из његове НИО.

Да би уредник могао да приступи порталу еНаука, неопходно је да има регистрован кориснички налог. НИО уредника именује НИО преко надлежне НИТРА службе. Имена НИО уредника доступна су на порталу еНаука у оквиру осталих података о НИО.

НИО уредник се пријављује портал еНаука искључиво користећи своју институционалну електронску адресу. НИО уредник и истраживач на порталу еНаука имају различита овлашћења. У оним НИО где су уредник и истраживач једна особа, у својству истраживача ће се пријављивати преко ORCID профила, а у својству уредника електронском адресом и лозинком.

Унесите електронску адресу и лозинку.