еНаука

Регистар истраживача и Регистар научноистраживачких организација у Републици Србији

Портал еНаука садржи податке о научноистраживачким организацијама у Републици Србији (НИО), припадајућим истраживачима и њиховим научним резултатима.

Подаци на порталу еНаука су у фази инцијалног уређивања:

  • основних административних података о НИО и истраживачима што спроводе НИО референти
  • података о научним резултатима истраживача који су иницијално преузети из РИС система (закључно са 15. априлом 2022.)
  • редовним (седмичним) преузимањем COBISS узајамног каталога и компатибилних институционалних репозиторијума.

Истраживачи са Универзитета у Крагујевцу ће први почети са уређивањем свих својих публикација у мају 2023., с обзиром да тај Универзитет има најбоље уређену инфраструктуру за размену научних информација, као и уведену праксу њиховог редовног уређивања и депоновања.

Отварање портала еНаука у пуном капацитету за све активне истраживаче у Србији се очекује током лета 2023. ( Опширније ).

×

Портал еНаука садржи податке о научноистраживачким организацијама у Републици Србији (НИО), припадајућим истраживачима и њиховим научним резултатима.

Подаци на порталу еНаука су у фази инцијалног уређивања:

  • основних административних података о НИО и истраживачима што спроводе НИО референти
  • података о научним резултатима истраживача који су иницијално преузети из РИС система (закључно са 15. априлом 2022.)
  • редовним (седмичним) преузимањем COBISS узајамног каталога и компатибилних институционалних репозиторијума.

Истраживачи са Универзитета у Крагујевцу ће први почети са уређивањем свих својих публикација у мају 2023., с обзиром да тај Универзитет има најбоље уређену инфраструктуру за размену научних информација, као и уведену праксу њиховог редовног уређивања и депоновања.

Отварање портала еНаука у пуном капацитету за све активне истраживаче у Србији се очекује током лета 2023. ( Опширније ).