еНаука

Регистар истраживача и Регистар научноистраживачких организација у Републици Србији

Портал еНаука садржи податке о научноистраживачким организацијама у Републици Србији (НИО), припадајућим истраживачима и њиховим научним резултатима.

Подаци на порталу еНаука су у фази инцијалног уређивања:

  • основних административних података о НИО и истраживачима што спроводе НИО референти
  • података о научним резултатима истраживача који су иницијално преузети из РИС система и COBISS каталога Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" (закључно са 15. априлом 2022.), а аутоматски се периодично преузимају из компатибилних институционалних репозиторијума (тренутно 80).

Након сређивања административних података биће омогућено преузимање и уређивање података о научним резултатима истраживача из међународно препознатих извора (очекује се у првом кварталу 2023. године). ( Опширније ).

×

Портал еНаука садржи податке о научноистраживачким организацијама у Републици Србији (НИО), припадајућим истраживачима и њиховим научним резултатима.

Подаци на порталу еНаука су у фази инцијалног уређивања:

  • основних административних података о НИО и истраживачима што спроводе НИО референти
  • података о научним резултатима истраживача који су иницијално преузети из РИС система и COBISS каталога Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" (закључно са 15. априлом 2022.), а аутоматски се периодично преузимају из компатибилних институционалних репозиторијума (тренутно 80).

Након сређивања административних података биће омогућено преузимање и уређивање података о научним резултатима истраживача из међународно препознатих извора (очекује се у првом кварталу 2023. године). ( Опширније ).