eNauka

Registar istraživača i Registar naučnoistraživačkih organizacija u Republici Srbiji

eNauka je javno dostupan portal za praćenje naučnog učinka istraživača i institucija u Republici Srbiji i namenjen je objedinjenom prikazivanju naučne produkcije, oblasti istraživanja i postignuća naučnoistraživačkih organizacija i njihovih istraživača.
Portal eNauka u punom kapacitetu je otvorena za sve aktivne istraživače u Srbiji 3. jula 2023. (Opširnije)

×

eNauka je javno dostupan portal za praćenje naučnog učinka istraživača i institucija u Republici Srbiji i namenjen je objedinjenom prikazivanju naučne produkcije, oblasti istraživanja i postignuća naučnoistraživačkih organizacija i njihovih istraživača.
Portal eNauka u punom kapacitetu je otvorena za sve aktivne istraživače u Srbiji 3. jula 2023. (Opširnije)