eNauka

Registar istraživača i Registar naučnoistraživačkih organizacija u Republici Srbiji

Portal eNauka sadrži podatke o naučnoistraživačkim organizacijama u Republici Srbiji (NIO), pripadajućim istraživačima i njihovim naučnim rezultatima.

Podaci na portalu eNauka su u fazi incijalnog uređivanja:

  • osnovnih administrativnih podataka o NIO i istraživačima što sprovode NIO referenti
  • podataka o naučnim rezultatima istraživača koji su inicijalno preuzeti iz RIS sistema i COBISS kataloga Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" (zaključno sa 15. aprilom 2022.), a automatski se periodično preuzimaju iz kompatibilnih institucionalnih repozitorijuma (trenutno 80).

Nakon sređivanja administrativnih podataka biće omogućeno preuzimanje i uređivanje podataka o naučnim rezultatima istraživača iz međunarodno prepoznatih izvora (očekuje se u prvom kvartalu 2023. godine). ( Opširnije ).

×

Portal eNauka sadrži podatke o naučnoistraživačkim organizacijama u Republici Srbiji (NIO), pripadajućim istraživačima i njihovim naučnim rezultatima.

Podaci na portalu eNauka su u fazi incijalnog uređivanja:

  • osnovnih administrativnih podataka o NIO i istraživačima što sprovode NIO referenti
  • podataka o naučnim rezultatima istraživača koji su inicijalno preuzeti iz RIS sistema i COBISS kataloga Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" (zaključno sa 15. aprilom 2022.), a automatski se periodično preuzimaju iz kompatibilnih institucionalnih repozitorijuma (trenutno 80).

Nakon sređivanja administrativnih podataka biće omogućeno preuzimanje i uređivanje podataka o naučnim rezultatima istraživača iz međunarodno prepoznatih izvora (očekuje se u prvom kvartalu 2023. godine). ( Opširnije ).