eNauka

Registar istraživača i Registar naučnoistraživačkih organizacija u Republici Srbiji

Portal eNauka sadrži podatke o naučnoistraživačkim organizacijama u Republici Srbiji (NIO), pripadajućim istraživačima i njihovim naučnim rezultatima.

Podaci na portalu eNauka su u fazi incijalnog uređivanja:

  • osnovnih administrativnih podataka o NIO i istraživačima što sprovode NIO referenti
  • podataka o naučnim rezultatima istraživača koji su inicijalno preuzeti iz RIS sistema (zaključno sa 15. aprilom 2022.)
  • redovnim (sedmičnim) preuzimanjem COBISS uzajamnog kataloga i kompatibilnih institucionalnih repozitorijuma.

Istraživači sa Univerziteta u Kragujevcu će prvi početi sa uređivanjem svih svojih publikacija u maju 2023., s obzirom da taj Univerzitet ima najbolje uređenu infrastrukturu za razmenu naučnih informacija, kao i uvedenu praksu njihovog redovnog uređivanja i deponovanja.

Otvaranje portala eNauka u punom kapacitetu za sve aktivne istraživače u Srbiji se očekuje tokom leta 2023. ( Opširnije ).

×

Portal eNauka sadrži podatke o naučnoistraživačkim organizacijama u Republici Srbiji (NIO), pripadajućim istraživačima i njihovim naučnim rezultatima.

Podaci na portalu eNauka su u fazi incijalnog uređivanja:

  • osnovnih administrativnih podataka o NIO i istraživačima što sprovode NIO referenti
  • podataka o naučnim rezultatima istraživača koji su inicijalno preuzeti iz RIS sistema (zaključno sa 15. aprilom 2022.)
  • redovnim (sedmičnim) preuzimanjem COBISS uzajamnog kataloga i kompatibilnih institucionalnih repozitorijuma.

Istraživači sa Univerziteta u Kragujevcu će prvi početi sa uređivanjem svih svojih publikacija u maju 2023., s obzirom da taj Univerzitet ima najbolje uređenu infrastrukturu za razmenu naučnih informacija, kao i uvedenu praksu njihovog redovnog uređivanja i deponovanja.

Otvaranje portala eNauka u punom kapacitetu za sve aktivne istraživače u Srbiji se očekuje tokom leta 2023. ( Opširnije ).