Rezultati

eNauka >  Rezultati >  Combined Homicide
Naziv: Combined Homicide
Autori: Slović, Živana  ; Vitošević, Katarina  ; Živković-Zarić, Radica  ; Mladjenovic, Nenad; Todorović, Miloš  
Godina: 2017
Publikacija: Рационална терапија
ISSN: 1821-0538 Racionalna terapija
Izdavač: Крагујевац : Медицинско друштво за рационалну терапију Републике Србије
Tip rezultata: Naučni članak
Kolacija: vol. 9 br. 1 str. 47-52
DOI: 10.5937/racter9-11810
VBS COBISS: 230909196
URI: https://enauka.gov.rs/handle/123456789/566102
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/230909196#izum.si
Izvor metapodataka: Migracija
M-kategorija: 
52M52 - Rad u istaknutom nac. časopisu

Alt metrika
Dimensions

Zahtev za ispravku

Poruka će biti poslata Vašem NIO uredniku

Molimo Vas da unesete sadržaj

Pronađi DOI

Unpaywall

Rezultati na eNauka su zaštićeni autorskim pravima i sva prava su zadržana, osim ako nije drugačije naznačeno.