Prijavite se

Prijavite se na eNauku

Prijavljivanje preko ORCID iD (istraživači)

ORCID iD je međunarodno opšte prihvaćen jedinstveni identifikator istraživača, i postao je obavezujući za konkurisanje na projektima koji finansira Evropska komisija, kao i za predaju radova kod međunarodnih izdavača.

Sa ciljem da motiviše istraživače upisane u Registar da koriste ORCID iD kao identifikator istraživača, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, omogućilo je prijavljivanje na portal eNauka preko ORCID profila (ORCID iD i njemu pridružena lozinka na https://orcid.org/).

Ova funkcija je u fazi testiranja za 25 istraživača, a biće dostupna svim istraživačima upisanim u Registar najkasnije u aprilu 2023. godine.

Prijavljivanje za NIO urednike

NIO urednik ima ovlašćenja da promeni podatke o naučnim identifikatorima o svojoj NIO i da verifikuje publikacije koje su objavili istraživači iz njegove NIO.

Da bi urednik mogao da pristupi portalu eNauka, neophodno je da ima registrovan korisnički nalog. NIO urednika imenuje NIO preko nadležne NITRA službe. Imena NIO urednika dostupna su na portalu eNauka u okviru ostalih podataka o NIO.

NIO urednik se prijavljuje portal eNauka isključivo koristeći svoju institucionalnu e-mail adresu. NIO urednik i istraživač na portalu eNauka imaju različita ovlašćenja. U onim NIO gde su urednik i istraživač jedna osoba, u svojstvu istraživača će se prijavljivati preko ORCID profila, a u svojstvu urednika email adresom i lozinkom.

Unesite adresu e-pošte i lozinku.