Prijava

Za istraživače

Istraživač se u eNauku prijavljuje isključivo preko ORCID sistema, koristeći svoju ORCID iD identifikaciju i lozinku.

Istraživač se samostalno registruje u ORCID, dok registraciju istraživača u eNauku sprovodi NIO referent, unosom ORCID iD identifikacije i ostalih administrativnih podataka istraživača.

Ime ovlašćenog NIO referenta javno je dostupno u okviru detaljnih podataka na NIO profilu u eNauci.

Za NIO urednike

NIO urednik je odgovoran za tačnost i kvalitet podataka u okviru svoje NIO, uključujući i podatke o naučnim rezultatima koje su postavili istraživači.

Ime ovlašćenog NIO urednika javno je dostupno u okviru detaljnih podataka na NIO profilu u eNauci.

Puni tekst Smernica za NIO-urednike

Istraživač se u eNauku prijavljuje isključivo preko ORCID sistema, koristeći svoju ORCID iD identifikaciju i lozinku.

Istraživač se samostalno registruje u ORCID, dok registraciju istraživača u eNauku sprovodi NIO referent, unosom ORCID iD identifikacije i ostalih administrativnih podataka istraživača.

Ime ovlašćenog NIO referenta javno je dostupno u okviru detaljnih podataka na NIO profilu u eNauci.

NIO urednik je odgovoran za tačnost i kvalitet podataka u okviru svoje NIO, uključujući i podatke o naučnim rezultatima koje su postavili istraživači.

Ime ovlašćenog NIO urednika javno je dostupno u okviru detaljnih podataka na NIO profilu u eNauci.

Puni tekst Smernica za NIO-urednike